Đảng bộ Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức kết nạp đảng viên mới đợt 02/9/2018

Thứ năm, 20/09/2018

     Ngày 19/9/2018, Chi bộ Văn phòng và Chi bộ Ban điều hành thi công số 3, thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 đã tổ chức kết nạp cho 03 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự buổi lễ có đồng chí Thiếu tá Hoàng Việt Võ - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc 02 chi bộ.

     Lễ kết nạp được tổ chức trang trọng theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng. Tại buổi lễ, Bí thư Chi bộ 2 đơn vị đã công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên, nêu rõ nhiệm vụ cho từng đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

     Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đứng trước Đảng kỳ, Quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng đồng chí đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ, nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người đảng viên, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tá Hoàng Việt Võ - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và rèn luyện của các đồng chí đảng viên mới được kết nạp đợt này. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, trước những tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường và sự khó khăn của các doanh nghiệp xây dựng hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đảng viên mới cần kiên định với mục tiêu, lý tưởng cộng sản, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, đoàn kết khắc phục khó khăn và vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng phát triển./.

Bài: Thiếu tá Lê Đình Công - Trợ lý Chính trị

Ảnh: Thượng úy QNCN Lê Duy Trình - Trợ lý TC - HC

 

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác