Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Thứ ba, 01/01/2019

     Ngày 28/12/2018, Đảng ủy Tổng công ty tổ chứcHội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng cho cán bộ, Đảng viên thuộc các đơn vị đóng quân tại trụ sở khu B Tổng công ty, Xí nghiệp 10 và Chi nhánh Hưng Yên.

     Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty. Trước khi các đồng chí báo cáo viên quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết, đồng chí phát biểu chỉ đạo đã nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của đợt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng cho cán bộ, Đảng viên.

Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

phát biểu chỉ đạo và quán triệt nghị quyết tại Hội nghị

     Hội nghị đã được các đồng chí báo cáo viên quán triệt 03 chuyên đề gồm:

     - Chuyên đề 1: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

     - Chuyên đề 2: Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

     - Chuyên đề 3: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

     Các đồng chí báo cáo viên đã chuyền tải cho hội nghị cơ bản nắm chắc được nội dung của Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những vấn đề cốt lõi.

Thông qua Hội nghị lần này giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên có tính tiên phong gương mẫu, nhận thức đúng đắn về quan điểm của đảng, góp phần quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị, từ đó có quyết tâm cao trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

         Bài và ảnh: Nguyễn Thị Phương - nhân viên Ban CT - TCLĐ/Xí nghiệp 319.15

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác