Đảng ủy Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Hội nghị phiên họp cuối năm 2018

Chủ nhật, 20/01/2019

     Ngày 18/01/2019, Đảng ủy Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Hội nghị phiên họp cuối năm 2018. Dự, theo dõi chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thượng tá Phan Phú - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Đại tá Trần Quốc Tuấn - Kiểm soát viên Tổng công ty và đại biểu đại diện các cơ quan Tổng công ty.

     Hội nghị tiến hành quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019; kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2018, triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2019. Thông qua kế hoạch xây dựng Đảng bộ; kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty và kế hoạch phát triển đảng viên năm 2019.

     Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn các ý kiến tham luận đã đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy, chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân những hạn chế cần khắc phục trong năm tới. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất các chủ trương, giải pháp lãnh đạo đơn vị toàn diện trên các mặt công tác năm 2019.

Thượng tá Phan Phú - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Năm 2018, Công ty thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn. Song, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác. Đơn vị đã có nhiều nỗ lực và giải pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị theo kế hoạch đã xác định. Việc làm, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, CNV, người lao động cơ bản được bảo đảm. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên được quan tâm giáo dục, rèn luyện, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

     Bước sang năm 2019, tình hình thị trường, việc làm đã có những chuyển biến tích cực và thuận lợi hơn; tuy nhiên đơn vị vẫn còn gặp không ít những khó khăn; Công ty thực hiện điều chỉnh, tái cơ cấu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động theo thông tư; hướng dẫn của Bộ Quốc phòng sau cổ phần hóa..., đây là những yếu tố căn bản tiếp tục tác động trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cán bộ, công nhân viên và người lao động, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 sẽ phát triển vững mạnh, tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế, uy tín, thương hiệu trên thị trường./.

Bài: 1// Lê Đình Công - Trợ lý Chính trị

Ảnh: 3/CN Lê Duy Trình - Trợ lý TC - HC

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác