Đảng ủy Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý 4 năm 2019

Thứ tư, 23/10/2019

     Ngày 23/10/2019, Đảng ủy Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319, tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý 4 năm 2019, tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy; Ban Giám đốc; Trưởng ban Kiểm soát và Trưởng các phòng chức năng Công ty.

    Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý III, triển khai phương hướng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2019; kiện toàn Đảng ủy, Ban Giám đốc, cơ cấu tổ chức biên chế các phòng chức năng, ban điều hành thi công, kịp thời ổn định đơn vị sau khi có sự thay đổi cán bộ chủ trì; làm công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Đ/c Thiếu tá Hoàng Việt Võ - BTĐU, Quyền Chủ tịch HĐQT chủ trì hội nghị

    Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn các ý kiến tham luận đã tập trung kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý 3 năm 2019; hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm hạn chế, nguyên nhân và gắn trách nhiệm đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt theo lĩnh vực phân công phụ trách, đồng thời quyết nghị nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo đơn vị thực hiện toàn diện trên các mặt công tác Quý 4 năm 2019.

    Quý III năm 2019, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác bảo đảm vốn cho nhiệm vụ SXKD; nguồn thanh toán công nợ khách hàng; công tác bảo đảm tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội cho người lao động và các chi phí quản lý khác còn chậm; các giá trị chủ yếu đều không đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

    Quý IV năm 2019, là thời điểm quan trọng, quyết định đến việc duy trì và ổn định bộ máy tổ chức sau thời gian dài đơn vị phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, như: Sức ép về vốn; công nợ khách hàng; tiến độ thi công, bàn giao công trình; chế độ tiền lương, BHXH và các chi phí quản lý khác tiếp tục là những thách thức lớn... những vấn đề nêu trên là yếu tố căn bản, chủ yếu tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công ty trong năm 2019.

     Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cùng với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cán bộ, công nhân viên và người lao động, Đảng ủy sẽ lãnh đạo đơn vị đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra./.

Bài: 1// Lê Đình Công - Trợ lý Chính trị

Ảnh: 4/QNCN Lê Duy Trình - Trợ lý TC - HC

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác