Khối Thi đua số 3/TCT319: Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019

Thứ hai, 18/11/2019

     Ngày 18/11/2019 Khối Thi đua số 3 tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua quyết thắng năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; Đại diện cơ quan chức năng Tổng công ty gồm: Phòng Chính trị, Tổ chức lao động, Kiểm toán nội bộ và Kế hoạch kỹ thuật tới dự và theo dõi; các đơn vị trong khối thi đua số 3 có đại diện Chỉ huy đơn vị và Trưởng ban Chính trị (Hành chính) các Xí nghiệp, Chi nhánh, Ban quản lý các dự án đầu tư.

    Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Tổng công ty và sự nỗ lực phấn đấu của các đơn vị trong Khối, phong trào thi đua Quyết thắng trong đơn vị đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp và đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cụ thể (ước đạt hết tháng 12/2019): Giá trị sản lượng đạt 2.243,855 tỷ đồng, đạt 120,66% kế hoạch năm; doanh thu đạt 2.273,3 tỷ đồng, đạt 119,37% kế hoạch năm; thu hồi vốn đạt 2.136,724 tỷ đồng, đạt 120,28% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 74,019 tỷ đồng, đạt 187,79% kế hoạch năm toàn Khối; lương bình quân đạt 9,086 triệu/người/tháng. Các đơn vị luôn có sự ổn định về chính trị, tư tưởng và tổ chức; cán bộ, CNV, người lao động luôn an tâm công tác, quyết tâm, gắn bó xây dựng đơn vị; nội bộ đoàn kết thống nhất, các lĩnh vực công tác, các mặt hoạt động, các cơ quan, đoàn thể luôn hoạt động có nền nếp, hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo hội nghị.

     Hội nghị đã bỏ phiếu suy tôn 2 đơn vị tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019 và đề nghị Tổng công ty xem xét tặng “Cờ thi đua” năm 2019 là Xí nghiệp Xây lắp 10, Xí nghiệp 319.8.

     Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong Khối. Đồng thời nêu ra một số giải pháp nhằm tiếp tục giữ vững và nâng cao hiệu quả phong trào TĐQT trong Khối giai đoạn tới, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, vững bước tiến lên ngày càng phát triển bền vững./.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Hằng -Nhân viên Chính trị Xí nghiệp 319.7

 

Tin khác

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác