Đảng ủy Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Thứ bảy, 18/01/2020

     Ngày 17/01/2020, Đảng ủy Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Dự, theo dõi Hội nghị có đồng chí Thượng tá Phan Phú - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; đ/c Đại tá Trần Quốc Tuấn - Kiểm soát viên Tổng công ty và đại biểu đại diện các phòng: Chính trị; Kế hoạch - Kỹ thuật; Kiểm toán nội bộ; Vật tư - Xe máy Tổng công ty; cùng dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc; Ban Kiểm soát và Trưởng các phòng chức năng Công ty.

Thượng tá Phan Phú - ĐUV Đảng ủy, Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Năm 2019, Đảng ủy Công ty lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, nhất là về công tác thị trường, việc làm; hầu hết các công trình đơn vị đang triển khai thi công đều không hiệu quả; công tác bảo đảm tài chính, nguồn vốn cho hoạt động SXKD rất hạn chế, không bảo đảm được chi phí quản lý sinh hoạt chung; chi phí trả lương, BHXH; công nợ khách hàng...; tình hình tư tưởng của đơn vị giảm sút nghiêm trọng. Tổ chức biên chế của đơn vị có sự biến động; công tác bàn giao Giám đốc chậm...; những khó khăn trên làm ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Phan Phú - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong năm vừa qua và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2020.

Thiếu tá Hoàng Việt Võ - BTĐU, Quyền Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì Hội nghị

     Bước sang năm 2020, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do hệ lụy và những vướng mắc, tồn tại của năm 2019 và những năm trước đó để lại cần phải giải quyết. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cán bộ, công nhân viên và người lao động, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 sẽ vượt qua khó khăn, từng bước phát triển vững mạnh, tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế, uy tín, thương hiệu trên thị trường, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Công ty VMTD./.

Bài: 1// Lê Đình Công - Trợ lý Chính trị

Ảnh: 3/CN Lê Duy Trình - Trợ lý TC - HC

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác