Xí nghiệp 9: Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị năm 2019 và Đại hội CNVC năm 2020

Chủ nhật, 19/01/2020

     Ngày 19/01/2020 Xí nghiệp 9 đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019 và ĐH CNVC năm 2020. Dự  và theo dõi Hội nghị có đại biểu các Phòng, Ban cơ quan chức năng Tổng Công ty; Tham dự Hội nghị còn có đông đủ các đồng chí trong Đảng ủy, BGĐ và các đồng chí đại biểu tiêu biểu của các Ban cơ quan, BĐH, Đội, công trường trong toàn XN.   

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hào - Giám đốc Xí nghiệp trao thưởng cho các tập thể và cá nhân

tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD xây dựng đơn vị năm 2020. Trong không khí dân chủ, cởi mở với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ ưu, khuyết điểm, đi sâu phân tích những hạn chế, chỉ ra nguyên nhân đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD xây dựng đơn vị năm 2020; Tiến hành ký kết Thoả ước lao động tập thể; Phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2020; Tổ chức trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019.

   Tại Hội nghị đồng chí Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hào - Giám đốc XN đề nghị cán bộ, CNV, người lao động trong toàn Xí nghiệp tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực, phương pháp tác phong công tác để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần xây dựng đơn vị ngày một phát triển./.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác