Khối thi đua số 1 - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng: Hội nghị sơ kết công tác Thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2020.

Thứ ba, 30/06/2020

     Ngày 30/6/2020 Khối thi đua số 1 tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng và PTTĐQT 6 tháng đầu năm 2020, mục đích đánh giá thực chất kết quả thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2020 của các đơn vị thành viên Khối Thi đua số 1, qua đó, kịp thời xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 và những năm tiếp theo. Dự, chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, các đồng chí đại biểu phòng Chính trị, phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Phòng Đấu thầu Tổng công ty 319.

     Trong 6 tháng đầu năm 2020 các mặt công tác của Tổng công ty nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng được triển khai toàn diện đạt kết quả tốt; hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ bản ổn định; Đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; đời sống, vật chất, tinh thần của người lao động cơ bản được giữ vững....Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nêu trên, 6 tháng đầu năm 2020 phong trào thi đua Quyết thắng còn gặp nhiều khó khăn: Tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Các đơn vị tập trung phục vụ công tác kiểm tra của Thanh tra, Chính phủ, Bộ Quốc phòng hạn chế đầu tư công, mở mới các dự án; sự cạnh tranh quyết liệt trong công tác tìm kiếm thị trường việc làm; trang thiết bị, chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị so với quy mô và yêu cầu SXKD trong điều kiệm mới còn hạn chế, địa bàn hoạt động rộng, phân tán… những khó khăn trên đã tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và hoạt động phong trào TĐQT. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, các phòng, ban chức năng Tổng công ty và sự nỗ lực phấn đấu của các đơn vị trong khối, phong trào TĐQT được triển khai toàn diện, sâu rộng và hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Sản lượng toàn khối đạt 51,77%, doanh thu đạt 43,26%, thu hồi vốn đạt 58,46%, lợi nhuận đạt 43,42%, đóng góp cấp trên đạt 59,09%, thu nhập bình quân đạt 100,74%.

Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đánh giá cao kết quả thi đua của các đơn vị trong khối, mặc dù 6 tháng đầu năm trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, với quan điểm “Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua”, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã kịp thời có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐKT sát thực, hiệu quả; gắn thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua với việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Từ đó công tác TĐKT của khối 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục hoạt động có nền nếp, hiệu quả và thực sự là động lực thúc đẩy đơn vị vượt qua những khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Tin tưởng rằng với sự đoàn kết, quyết tâm 6 tháng cuối năm các đơn vị trong Khối thi đua số 1 hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu thi đua quyết thắng năm 2020, tạo tiền đề vững chắc để các cơ quan, đơn vị trong Khối và Tổng công ty phát triển ổn định, toàn diện, bền vững, vươn tới tầm cao./.

Tin bài: Đại úy Nguyễn Thị Thu Hà - Nhân viên Phòng Chính trị Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác