Đảng ủy Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2020

Thứ hai, 20/07/2020

    Ngày 20/7/2020, Đảng ủy Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty dự, theo dõi và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị Đảng ủy mở rộng còn có các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT; Ban Giám đốc; Trưởng Ban Kiểm soát; Trưởng các phòng chức năng và Chỉ huy trưởng các công trình đơn vị đang triển khai thi công cùng tham dự.

    Tại hội nghị đ/c Bí thư Đảng ủy - Chủ trì hội nghị đã trình bày Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Đ/c Giám đốc Công ty báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020 làm cơ sở để hội nghị nghiên cứu thảo luận, bàn biện pháp, xác định chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị 6 tháng cuối năm 2020. 

     6 tháng đầu năm 2020 Đảng ủy lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là khó khăn về nguồn vốn, việc làm, nguồn nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, được sự động viên, chỉ đạo kịp thời của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban cơ quan Tổng công ty, cán bộ, công nhân viên toàn Công ty đã nỗ lực không ngừng, cố gắng trên từng mặt công tác để trong 6 tháng đầu năm Công ty đạt được những kết quả đáng khích lệ (sản lượng đạt: 64,524 tỷđồng, đạt: 64,04% KH năm; Doanh thu đạt: 34,067 tỷ đồng, đạt: 25,70% KH năm; Thu hồi vốn đạt: 51,676 tỷ đồng, đạt: 43,18 % KH năm; Lợi nhuận trước thuế đạt: 511 triệu đồng, đạt: 25,7% KH năm; Thu nhập bình quân: 10.181.000 đồng/người/tháng).

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Quyết - ĐUV, Phó TGĐ Tổng công ty

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian vừa qua và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện những tháng còn lại trong năm 2020.

    Kết thúc hội nghị Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty thống nhất nhận định: 6 tháng cuối năm 2020, đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong điều kiện còn gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định tốt tư tưởng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể đơn vị, trước hết là trong tập thể cấp ủy, chỉ huy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều biện pháp quyết liệt và cụ thể, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra./.

Bài & Ảnh 4/QNCN Lê Duy Trình - Trợ lý TC - HC

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác