Đảng ủy Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới

Thứ sáu, 13/05/2022

     Sáng ngày 13/5/2022, Đảng ủy Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Dự, theo dõi hội nghị có đồng chí Đại tá Đinh Quang Trường - Đảng ủy viên Đảng ủy - Chủ nhiệm Chính trị; đồng chí Thượng tá Phạm Hữu Hải - Trưởng phòng Vật tư - Xe máy Tổng công ty.

 

Thượng tá Phạm Hữu Hải - Trưởng phòng Vật tư -Xe máy,

Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 382

Tổng công ty 319 Phát biểu tại Hội nghị

     Tại hội nghị đã thảo luận và khẳng định: Trong những năm qua Đảng ủy, chỉ huy Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến cơ bản, toàn diện về nhận thức và hành động trong việc vận dụng, thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW. Cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ, chất lượng công tác kỹ thuật được nâng lên; nhiều trang thiết bị hiện đại được đầu tư, đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đồng thời đề xuất nhiều biện pháp, phương hướng thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW trong thời gian tới.

Trung tá Hoàng Việt Võ - Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì Hội nghị

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Phạm Hữu Hải - Trưởng phòng Vật tư -Xe máy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 382 Tổng công ty đã đề nghị Đảng ủy Công ty cần tiếp tục lãnh đạo, quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp về công tác kỹ thuật; tiến hành tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật, làm cho cán bộ, công nhân viên, người lao động có động cơ, trách nhiệm, ý thức “cần, kiệm”, tinh thần “tự lực, tự cường” cao trong thực hiện công tác kỹ thuật và nhiệm vụ được giao./.

Bài & ảnh: 4/QNCN Lê Duy Trình - Trợ lý TC-HC

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác