Đảng uỷ Công ty cổ phần 319.5: Tổ chức Hội nghị tự giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Thứ năm, 26/05/2022

    Ngày 26/5/2022, Đảng ủy Công ty cổ phần 319.5 đã tổ chức Hội nghị tự giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị 87-CT/QUTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Hàm - UVTV đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, phó Tổng giám đốc Tổng công ty - Trưởng đoàn Giám sát, cùng các đồng chí thành viên trong Đoàn Giám sát của Tổng công ty đã tới dự, chỉ đạo, theo dõi, giúp đỡ hội nghị.

     Thay mặt Đảng ủy Công ty 319.5, đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Quang - Bí thư đảng ủy đã đánh giá nghiêm túc kết quả lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng từ 01/01/2021 đến 31/3/2022, đồng thời thông qua nội dung ý kiến đóng góp của các cấp ủy, chi bộ, tổ chức quần chúng trực thuộc đối với Đảng ủy Công ty.

    Cuộc giám sát Đảng ủy Công ty cổ phần 319.5 đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, cởi mở, nghiêm túc, trách nhiệm cao và hoàn thành tốt mục tiêu, chương trình, kế hoạch đặt ra. Các đồng chí thành viên dự hội nghị Công ty đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn chỉ ra những ưu khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm nhằm lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

 

Đại tá Nguyễn Đình Hàm - UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT đảng ủy,

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Rút kinh nghiệm và đánh giá về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Công ty 319.5 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị 87-CT/QUTW, Đoàn Giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Đảng uỷ Công ty 319.5 trong thời gian vừa qua trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị  hoàn thành khá tốt mục tiêu, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, Đoàn cũng chỉ ra một số nhiệm vụ, chủ trương và giải pháp mà tập thể đảng ủy cần khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Tin khác

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác