RPBMVN còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 10/06/2013

 Chủ đầu tư: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

- Đơn vị thi công: Xí nghiệp 319.9

- Tổng giá trị đầu tư: 19.146.118.000đ

- Địa điểm xây dựng: tỉnh Thừa Thiên Huế    

- Thời gian khởi công: 07/6/2013

- Dự kiến hoàn thành: 07/12/2013

*) Thông tin chi tiết:

Tổng diện tích rà phá: 1140ha

Trên cạn: 1140ha

 

 

 

 

Khách hàng đối tác