Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản

Thứ sáu, 20/09/2013

 Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp &PT Nông thôn tỉnh Kiên Giang

- Đơn vị thi công: Xí nghiệp 296

- Tổng giá trị đầu tư: 10.632.742.000đ

- Địa điểm xây dựng: tỉnh Kiên Giang          

- Thời gian khởi công: 15/9/2013

- Dự kiến hoàn thành: 24/12/2013

*) Thông tin chi tiết:

- Tổng diện tích rà phá: 261,16ha

- Trên cạn: 184,1ha

- Dưới nước: 77,05ha


 

Khách hàng đối tác