RPBMVN còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 29/05/2013

 Chủ đầu tư: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

- Đơn vị thi công: Xí nghiệp 319.9

- Tổng giá trị đầu tư: 19.480.807.000đ

- Địa điểm xây dựng: tỉnh Quảng Ngãi   

- Thời gian khởi công: 27/5/2013

- Dự kiến hoàn thành: 27/10/2013

*) Thông tin chi tiết:

- Tổng diện tích rà phá: 850ha

- Trên cạn: 780ha

- Dưới nước: 70ha

 

 

 

 

Khách hàng đối tác