Đảng ủy Tổng công ty 319: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

Thứ sáu, 18/08/2017

     Ngày 18/8/2017 Đảng bộ Tổng công ty 319 tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Tổng công ty học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

Đ/c Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

     Tại Hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên được tiếp thu những nội dung cốt lõi, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 03 nghị quyết (số 10, 11, 12) của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về: “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Các đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt, phân tích làm rõ những nội dung cơ bản, những vấn đề mới, những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, liên hệ sát với tình hình nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị, nhất là những vấn đề liên quan đến cơ cấu lại, đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa.

Cán bộ chủ chốt toàn Tổng công ty tham dự Hội nghị

     Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

                Tin: Thiếu tá Đỗ Quang Thương - Phòng Chính trị, Tổng công ty 319

         Ảnh: Thiếu tá Vũ Công Thắng - Phòng Chính trị, Tổng công ty 319

 

Khách hàng đối tác