Công ty Cổ phần Bê tông 319: Đại hội TĐQT giai đoạn 2012 - 2017

Thứ sáu, 22/09/2017

     Ngày 23/9/2017 Công ty Cổ phần Bê tông 319 long trọng tổ chức Đại hội TĐQT giai đoạn 2012 - 2017. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và đại biểu đại diện các cơ quan chức năng Tổng công ty.

Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Hàm -  Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Những năm qua phong trào thi đua Quyết thắng của Công ty Cổ phần Bê tông 319 đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, bảo đảm thường xuyên, liên tục, tập trung đột phá vào khâu yếu, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm. Bằng nhiều đợt thi đua với chủ đề, nội dung phong phú, cách làm sáng tạo gắn với các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước, Quân đội, sự kiện quan trọng của Tổng công ty, đã tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tích cực, tự giác và trở thành động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động nỗ lực khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017, Công ty đã được tặng rất nhiều các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong các phong trào thi đua đột xuất, các đợt thi đua cao điểm.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Đại tá Đại tá Nguyễn Đình Hàm -  Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã phát biểu, ghi nhận, biểu dương những thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng; trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sự kế thừa truyền thống vẻ vang hơn 38 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của Sư đoàn - Tổng công ty 319; phát huy bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đồng chí tin tưởng rằng trong thời gian tới cán bộ, đảng viên, CNV, người lao động Công ty luôn đoàn kết một lòng, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm của công tác TĐKT và phong trào TĐQT; nỗ lực, phấn đấu có nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến hơn nữa, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ TSVM, Công ty VMTD, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Tin bài: Đ/c Dương Nhật Anh - NV - P.TCHC Công ty. 

Khách hàng đối tác