Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng: Hội nghị giao ban Quý I năm 2018

Thứ sáu, 13/04/2018

     Ngày 13/4/2018, Tổng công ty 319 BQP tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2018 nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị trong quý và triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2018. Đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Q.Chủ tịch HĐTV Tổng công ty dự, chỉ đạo; Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc, lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

 Đ/c Đại tá Trần Đăng Tú - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Đại tá Trần Đăng Tú - Q.Chủ tịch HĐTV Tổng công ty trao đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ năm 2018

     Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị Quý I năm 2018. Hội nghị tập trung thảo luận, đi sâu phân tích những khó khăn, tồn tại và phương hướng giải quyết để xác định các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong Quý II và cả năm 2018.

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Q.Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đánh giá cao những kết quả đã đạt được và sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng công ty. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác đầu tư kinh doanh đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, không để thất thoát và lãng phí trong đầu tư; Tiếp tục củng cố và phát triển thị trường trong và ngoài Quân đội; Hoàn tất các bước cổ phần hóa 06 Công ty TNHH MTV theo đúng quy định. Đồng chí Chủ tịch HĐTV mong rằng cán bộ, CNV, người lao động trong toàn Tổng công ty tiếp tục đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp Tổng công ty đã đề ra để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kết hoạch năm 2018.

Bài: Đại úy QNCN Mai Huy Đức - Văn phòng TCT

Ảnh: Thiếu tá Vũ Công Thắng - Phòng Chính trị TCT

Khách hàng đối tác