Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018 của Khối Thi đua số 1/TCT 319

Chủ nhật, 18/11/2018

    Sáng ngày 16/11/2018, Khối Thi đua số 1/TCT 319 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo, Chỉ huy Tổng công ty; đại diện các cơ quan chức năng Tổng công ty và Lãnh đạo, Chỉ huy các đơn vị thành viên trong Khối.

    Năm 2018, phong trào Thi đua Quyết thắng của Khối đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp và đạt được những kết quả tích cực. Các đơn vị thành viên trong Khối đã thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ, Đảng viên, công nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

    Công tác thị trường, tìm kiếm việc làm luôn được chú trọng, giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên luôn được cải thiện, nâng cao; các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác an ninh quốc phòng, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng cũng được triển khai thực hiện đồng bộ, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được khẳng định, giữ vững.

Đ/c Thượng tá Phan Phú -  Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, điển hình trên các lĩnh vực công tác, tiêu biểu là Công ty TNHH MTV Xử lý BMVN 319 đã được bầu chọn, suy tôn là đơn vị dẫn đầu trong Khối năm 2018.

    Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới các đơn vị thành viên trong Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng, đây chính là đòn bẩy tạo động lực động viên, khuyến khích các đơn vị thành viên nói chung và mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động nói riêng tích cực phát huy cao độ nội lực, tính năng động, sáng tạo, tiếp tục ra sức cống hiến, vượt khó vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

 Bài: Công ty Cổ phần 319 Miền Trung

Khách hàng đối tác