Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống

Thứ năm, 07/03/2019

     Ngày 07/3, tại Hà Nội, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Sư đoàn - Tổng công ty 319 (07/3/1979 - 07/3/2019).

    Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Hữu Đức, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và cán bộ, nhân viên Tổng công ty 319.

    Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, 40 năm qua kể từ ngày thành lập dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự quan tâm giúp đỡ tận tình của cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội, Tổng công ty 319 ngày càng phát triển trưởng thành và trở thành một doanh nghiệp lớn của quân đội góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng công ty 319 kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống

                                 

                                      Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại buổi lễ.

    Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Trần Đơn đề nghị Tổng công ty 319 cần tập trung thực hiện tốt các nội dung: Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương về chủ trương quân đội lao động sản xuất xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng trong tình hình mới; chủ động rà soát xây dựng thế lực phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với mô hình hoạt động, tập trung vào các ngành nghề có thế mạnh, không ngừng đổi mới tư duy, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực quản trị, chất lượng hiệu quả, năng lực cạnh tranh đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tập trung xây dựng đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, chủ động sắp xếp doanh nghiệp theo hướng tinh, gọn, mạnh, triển khai cổ phần hóa theo kế hoạch Bộ Quốc phòng đã phê duyệt; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng tổng công ty, các doanh nghiệp, tổ chức quần chúng vững mạnh toàn diện; thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật, giữ gìn phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận lao động sản xuất, phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh; thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia có trách nhiệm cao và đạt hiệu quả thiết thực các hoạt động Đền ơn, đáp nghĩa, các chương trình an sinh xã hội góp phần củng cố quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân...

 
Đ/c Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Q.Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu tại buổi Lễ

     Thượng tướng Trần Đơn tin tưởng Tổng công ty 319 sẽ ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.                                             

    nguồn Báo QĐND

 

Khách hàng đối tác