Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319/Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng: Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2019, Đại hội CNVC năm 2020

Thứ năm, 16/01/2020

    Ngày 16/01/2020, Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319/Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng: Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2019, Đại hội CNVC năm 2020. Dự và theo dõi Hội nghị gồm các đồng chí Chỉ huy Phòng, Ban cơ quan chức năng Tổng công ty.

    Năm 2019 Đảng ủy Công ty lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng của Tổng công ty, sự ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương. Đảng ủy Công ty có nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể và quyết liệt để phát triển Công ty cả về quy mô tổ chức biên chế, ngành nghề SXKD, các mặt công tác được triển khai thực hiện toàn diện và đạt kết quả tốt.

     Năm 2019 mặc dù Công ty còn gặp nhiều những khó khăn và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn có một số hạn chế nhất định, song Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo bám sát Nghị quyết của cấp trên, vận dụng có hiệu quả vào tình hình thực tế của đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành vượt mức cao nhất các chỉ tiêu SXKD từ trước đến nay, thực hiện PTTĐQT đạt cờ thi đua Bộ Quốc phòng, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng HTXSNV, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh và phát triển. Trong năm Công ty thi công 283 dự án RPBMVN với giá trị 303,954 tỷ đồng, làm sạch 6.322 ha đất: Ký hồ hơ đề xuất chỉ định thầu 25 dự án RPBMVN với giá trị 108,873 tỷ đồng. Ký hợp đồng 229 dự án rà phá BMVN với giá trị 261,394 tỷ đồng, Giá trị sản lượng bom, mìn năm 2019 Công ty đạt 303,954/115 tỷ =264,3% KH năm, chiếm 54,4% tổng giá trị SL. Đồng thời trong năm Công ty thi công 08 công trình, dự án xây lắp, giao thông ; Giá trị sản lượng giao thông, xây lắp 2019 Công ty đạt ; 254,683/255 tỷ = 100% KH năm, chiếm 45,6% tổng giá trị sản lượng.Giá trị sản xuất: 561,438 tỷ đồng = 151,74% so với KH năm. Doanh thu: 565,355 tỷ đồng = 154,19% so với KH năm. Thu hồi vốn: 481,120 tỷ đồng = 145,79 % so với KH năm.  Lợi nhuận trước thuế: 31,613  tỷ đồng =  192,4% so với KH năm. Đóng góp TCT, BQP, Ngân sách Nhà Nước = 48,703 tỷ đồng = 181,18%. Thu nhập bình quân tháng: 10,802 triệu đồng/người/tháng = 103,27% KH năm.

     Năm 2020 bên cạnh những thuận lợi, Công ty gặp không ít những khó khăn,  cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty quyết tâm cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, phát huy truyền thống "Đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững" của Công ty và truyền thống “Đoàn kết, Chủ động, Sáng tạo, Quyết thắng” của Tổng công ty 319 anh hùng trong thời kỳ đổi mới; chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2020, góp phần xây dựng Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 ngày càng phát triển, Tổng công ty 319 ngày càng vững mạnh “Vươn tới tầm cao”;

      Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Bài và ảnh: Đại uý QNCN Nguyễn Thị Thu Hà  - Nhân viên Phòng Chính trị Công ty

Khách hàng đối tác