Đảng bộ Công ty cổ phần 319.5: Tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ hai, 11/05/2020

Chấp hành Chỉ thị số 538-CT/ĐU ngày 15/8/2019 của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty 319 về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 11/5/2020, Đảng bộ Công ty cổ phần 319.5 đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 và các đồng chí đại biểu Phòng Chính trị, Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm  - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy,

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo đại hội.

     Sau 1 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần 319.5 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đã có hàng chục ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và thể hiện rõ ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên, CNV, người lao động trong Công ty tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương tại đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Tổng công ty dự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

    Đặc biệt, đại hội đã đánh giá nghiêm túc kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V và xác định nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, đồng thời bầu ra BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty 319 lần thứ XI, tiêu biểu cho trí tuệ, niềm tin của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần 319.5 nhiệm kỳ 2020 - 2025

và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty 319 lần thứ XI

     Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã biểu dương và đánh giá cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của tập thể Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và mỗi cán bộ, đảng viên Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ vững định hướng phát triển và vị thế của Công ty trong lĩnh vực thi công nhà cao tầng. Đồng chí phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty cần tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo đơn vị phát triển đồng bộ, có chiều sâu và toàn diện trên các mặt công tác, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh; luôn quan tâm, bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động Công ty, góp phần xây dựng Tổng công ty 319 vững bước vươn tới tầm cao./.

 

Khách hàng đối tác