Chi bộ Phòng Vật tư - Xe máy: Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ hai, 25/05/2020

     Ngày 23/5/2020, Chi bộ Phòng Vật tư - Xe máy đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Thượng tá Phan Phú, Ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty tới dự và chỉ đạo đại hội.

     Đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy Tổng công ty trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt Đại hội đã nghiêm túc đánh giá những ưu điểm và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo cụ thể nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Thượng tá Phan Phú - UVĐU, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Thượng tá Phan Phú, Ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 855 của Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới…thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá đã xác định trong phương hướng nhiệm kỳ tới.  

 

Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu

dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần XI ra mắt Đại hội

     Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Phòng Vật tư - Xe máy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 03 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực; bầu 03 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI.

Khách hàng đối tác