Xí nghiệp 9: Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2021

Chủ nhật, 17/01/2021

    Thực hiện Công văn số 2349/TCT319-KHKT ngày 14/12/2020 của Tổng công ty 319 về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và tổng kết nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị năm 2020. Sáng ngày 17/01/2021 Xí nghiệp 9 đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và tổng kết nhiệm vụ năm 2020. Dự,  theo dõi và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Khiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng đại biểu các Phòng, Ban cơ quan chức năng Tổng Công ty; Tham dự Hội nghị còn có đông đủ các đồng chí trong Đảng ủy, BGĐ và các đồng chí đại biểu tiêu biểu của các Ban cơ quan, BĐH, Đội, công trường trong toàn Xí nghiệp.   

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD xây dựng đơn vị năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2021. Trong không khí dân chủ, cởi mở với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ ưu, khuyết điểm, đi sâu phân tích những hạn chế, nguyên nhân đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD xây dựng đơn vị năm 2021; Tiến hành ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2021; Phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2021; Tổ chức trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020.

Đ/c Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2020; bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc đối với cán bộ, CNV, người lao động Xí nghiệp 9 sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm. Đồng thời định hướng một số giải pháp nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2021 góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD đưa Xí nghiệp 9 ngày một phát triển bền vững./.

 

Khách hàng đối tác