Xí nghiệp 319.7: Tổ chức Hội nghị Đảng ủy Ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022; Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 và tổng kết nhiệm vụ năm 2021.

Thứ năm, 13/01/2022

     Chiều ngày 12/01/2022 Xí nghiệp 319.7 đã tổ chức hội nghị Đảng ủy Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Dự, theo dõi và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng đại biểu các phòng, ban cơ quan chức năng Tổng công ty. Hội nghị đã quán triệt sâu sắc nghị quyết lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Tổng công ty, cũng như đánh giá nghiêm túc kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị, xây dựng tổ chức đảng năm 2021 và xác định chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

     Với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, các đồng chí Đảng ủy viên đã thẳng thắn chỉ ra những ưu khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cấp ủy, chỉ huy đơn vị và các tổ chức đảng trực thuộc, đặc biệt là kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đảng ủy đã thảo luận và quyết sách đến nhiều nội dung và giải pháp quan trọng nhằm giữ vững định hướng phát triển của Xí nghiệp trong bối cảnh khó khăn chung trong công tác tìm kiếm việc làm giai đoạn hiện nay, quyết tâm lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất được Tổng công ty giao trong năm 2022.

     Chiều ngày 13/01/2022, Xí nghiệp 319.7 đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 và Tổng kết nhiệm vụ năm 2021. Dự, theo dõi và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng đại biểu các phòng, ban cơ quan chức năng Tổng công ty; Tham dự hội nghị còn các đồng chí trong Đảng ủy, BGĐ và toàn thể cán bộ, nhân viên trong Xí nghiệp.

 

 

 

 Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ  Đảng ủy,

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

          Trong không khí dân chủ, cởi mở với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ ưu, khuyết điểm, đi sâu phân tích những hạn chế, nguyên nhân đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022; Tiến hành ký kết Thỏa ước lao động tập thể; Phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 và tổ chức công bố Quyết định khen thưởng, trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2021; bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc đối với cán bộ, CNV, người lao động làm việc tại đơn vị sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, đồng thời định hướng một số giải pháp nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2022 góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD./.

             Bài và ảnh: Nguyễn Thị Hằng – Nhân viên Ban Chính trị

 

Khách hàng đối tác