Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống và đón nhận HCBVTQ hạng Nhì

Thứ ba, 26/04/2022

     Ngày 26/4/2022 Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV XLBMVN 319 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống Công ty và đón nhận HCBVTQ hạng Nhì, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 20 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của Công ty; qua đó tuyên truyền, giáo dục, động viên khích lệ tinh thần của cán bộ, công nhân viên và người lao động tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức thi đua, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển bền vững.

     Đến dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống Công ty TNHH MTV XLBMVN 319 và đón nhận HCBVTQ hạng Nhì có Đại biểu Thanh tra Bộ Quốc phòng, đại biểu Văn phòng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu, Đại biểu bộ Tư lệnh công Binh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Công ty, Tổng công ty 319 BQP đã chuyển công tác và nghỉ hưu, các đồng chí nguyên là Bí thư Đảng ủy Công ty, Tổng công ty 319; các đồng chí nguyên là Phó Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty 319 đã nghỉ hưu và chuyển công tác qua các thời kỳ; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan chức năng Tổng công ty 319,: Đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty. Đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Tổng công ty, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên Tổng công ty, các đồng chí Chỉ huy các Phòng, Ban cơ quan chức năng Tổng công ty;Các đồng chí đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thành viên trong Tổng công ty, đại biểu các đơn vị bạn, đối tác thường xuyên phối hợp, quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi, góp phần đưa Công ty phát triển vững mạnh trong thời gian qua. Đai biểu Tổng công ty xây dựng Lũng Lô. Đại biểu Tổng công ty xây dựng Trường sơn. Đại biểu Tổng công ty Thành An. Đại biểu Tổng công ty GAET. Đại biểu Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Long Biên. Đại biểu Ngân hàng TMCP SHB - Chi nhánh Hà Nội. Vì điều kiện công việc không đến dự Lễ kỷ niệm: UBND các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Giang, Long An, Trà Vinh, Cà Mau, Ban Quản lý Dự án các Bộ, Ban, Nghành. Ban Quản lý Dự án các tỉnh, thành đã gửi lẵng hoa chúc mừng;

     Trải qua 20 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Công ty TNHH MTV XLBMVN 319 luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên; sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các chủ đầu tư, đơn vị bạn, chính quyền, nhân dân các địa phương nơi đơn vị đóng quân và thi công công trình. Cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cống hiến của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn đơn vị, Công ty luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các Bộ, Ngành, địa phương và cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Rất vinh dự trong Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống của Công ty hôm nay được đón nhận HCBVTQ hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCNVN. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Tổng công ty 319 đối với Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319; là niềm vinh dự, tự hào, nguồn cổ vũ động viên to lớn để Công ty tiếp tục có nhiều cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

     Phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, CNV, người lao động Công ty; Đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc mà Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 đã đạt được trong 20 năm qua, đồng chí mong rằng thời gian tới, Để giữ vững và phát huy hơn nữa kết quả, thành tích đã đạt được và bề dày truyền thống 20 năm của đơn vị, Đảng ủy, HĐTV, Ban Giám đốc Tổng công ty đề nghị lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 thực hiện tốt những nội dung nhiệm vụ chủ yếu sau:

     Một là: Tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2022 và những năm tiếp theo, đảm bảo đúng hướng, đúng pháp luật, hiệu quả an toàn; nâng cao chất lượng công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Giữ vững ngành nghề, thị trường truyền thống rà phá bom, mìn, vật nổ, từng bước mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh như: Giao thông, xây lắp, thủy lợi đạt hiệu quả kinh tế cao, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 các đồng chí đã xác định.

     Hai là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhất là những quan điểm, tư tưởng mới của Đảng về phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh trong những năm tới. Tổ chức thực hiện ngày càng tốt hơn các Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội trong thời kỳ mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tập trung nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị, làm cho mọi người có nhận thức đúng về tình hình nhiệm vụ; có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy các cấp.

     Ba là: Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ TSVM, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm, chăm lo và phát huy vai trò, chức năng của các tổ chức quần chúng như Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng con người, môi trường văn hóa doanh nghiệp. Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

     Bốn là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên làm lực lượng nòng cốt trong xây dựng nguồn nhân lực. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý giỏi, cán bộ làm công tác tài chính, kế hoạch- kỹ thuật và lực lượng chuyên môn, kỹ thuật có trình độ cao, đội ngũ công nhân lành nghề đáp ứng yêu cầu mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh. Quản lý, khai thác nguồn vốn chặt chẽ, linh hoạt đúng nguyên tắc tài chính. Thường xuyên đầu tư tăng năng lực trang thiết bị, máy móc phương tiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Giải quyết hài hòa mối quan hệ với các cơ quan chức năng, bạn hàng, đối tác trong và ngoài quân đội.

     Năm là: Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, có tổ chức, kỷ luật, kỹ thuật và năng suất cao; nâng cao lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng. Nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động; hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu ngân sách được giao. Đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đồng thời tích cực tham gia công tác chính sách xã hội, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” thực hiện tốt công tác hậu phương Quân đội gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương nơi đơn vị đứng chân và làm nhiệm vụ góp phần tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

     Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, CNV và người lao động Công ty, đồng chí Thiếu tá Bùi Hồng Phong - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty hứa với các Thủ trưởng, Công ty sẽ không ngừng khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống  “Đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững” cùng những giá trị văn hóa tốt đẹp của Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 trong suốt 20 năm qua; quyết tâm xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện, ghi thêm những thành tích mới vào trang sử vàng truyền thống của Tổng Công ty 319./.

          Bài và ảnh; Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hà - Nhân viên Phòng Chính trị Công ty

Tin khác

Khách hàng đối tác