Tổng công ty 319: Tập huấn Điều lệnh đội ngũ năm 2013

Thứ bảy, 06/07/2013

     Thực hiện kế hoạch số 95/KH-TCT319 từ ngày 02/7 đến ngày 05/7/2013, Tổng công ty 319 tổ chức Lớp tập huấn Điều lệnh đội ngũ năm 2013 cho 53 đồng chí là Trưởng, phó các phòng, ban, các đồng chí sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp khối cơ quan Tổng công ty; Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị thành viên.

Giáo viên lên lớp tập trung

     Trong thời gian tập huấn các học viên được học tập, huấn luyện các nội dung: Nghiêm, nghỉ; Quay tại chỗ; Chào khi đội mũ, khi không đội mũ, các trường hợp chào và thôi chào, chào báo cáo cấp trên trực tiếp và không trực tiếp; Đi đều, đứng lại, đổi chân khi đi; Đi nghiêm; Đội hình, đội ngũ tập thể. Thông qua tập huấn đã trang bị các học viên của Tổng công ty những kiến thức, yếu lĩnh động tác cơ bản nhất của Điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và đội hình đội ngũ tập thể để áp dụng vào quá trình công tác, học tập xây dựng nề nếp chính quy tại đơn vị.

     Phát huy tinh thần tự giác, khắc phục khó khăn về thời tiết, công việc, các học viên đã tích cực nghiên cứu luyện tập, tiếp thu nắm vững những nội dung cơ bản, chấp hành nghiêm các quy định của lớp học. Kết thúc lớp tập huấn, Ban tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 6 học viên đạt loại giỏi, 47 học viên đạt loại khá

      Một số hình ảnh tại Lớp Tập huấn:

    Các học viên tổ chức luyện tập theo Tổ                    

  

Các học viên rút kinh nghiệm sau buổi luyện tập     

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác