Đảng ủy Công ty 319 Miền Trung Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Thứ hai, 20/02/2017

     Thực hiện kế hoạch, chương trình kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2016 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, ngày 17/02/2017 Đảng ủy Công ty 319 Miền Trung tổ chức Hội nghị Kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

     Với tinh thần làm việc nghiêm túc, cở mở, dân chủ, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, không né tránh, tập thể Đảng ủy và các Đảng ủy viên đã kiểm điểm, nhìn nhận, đánh giá, thảo luận sôi nổi, tập trung vào những vấn đề còn tồn tại trong năm qua, đặc biệt kiểm điểm tập thể và các cá nhân đều gắn sát, đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ và sự nêu gương của các Đảng ủy viên, nhất là sự nêu gương của cán bộ chủ trì; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân, đề ra phướng hướng, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, khuyết điểm.

     Năm 2017, Đảng ủy Công ty tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng sát thực tế, trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và đoàn kết, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Bài và ảnh: 2/CN Huỳnh Cao Cường - Trợ lý Phòng Chính trị Công ty 319 Miền Trung.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác