Công ty TNHH MTV 319.3/TCT319:Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn - vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017

Thứ năm, 23/03/2017

     Nhằm hưởng ứng Tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ 1 năm 2017, từ ngày 13/3 đến ngày 18/3/2017 Công ty TNHH MTV 319.3/TCT319BQP đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm của Công ty về công tác ATVSLĐ; mở rộng và đẩy mạnh các hình thức, hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, tăng cường công tác chăm lo sức khỏe người lao động.

     Ban chỉ đạo ATVSLĐ của Công ty đã tổ chức ra quân đồng loạt vào ngày 18/3/2016 thực hiện hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017, gồm các nội dung chính, trong đó đặc biệt chú trọng đến: Treo băng rôn theo khẩu hiệu “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017” , “An toàn lao động là hạnh phúc của mỗi gia đình”, “Phải đảm bảo an toàn lao động vì người lao động là vốn quý nhất” tại các văn phòng và các công trường của Công ty; Kiện toàn công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu về An toàn, Bảo hộ lao động, vệ sinh lao động cấp Công ty, cấp Đội sản xuất và cấp tổ; Tổ chức kiểm tra công tác AT-VSLĐ, các phương tiện giao thông, rác thải sinh hoạt tại văn phòng, các tổ sản xuất, phân xưởng, các khu vực làm việc, kiểm tra đột xuất tình hình An toàn, Bảo hộ lao động, vệ sinh lao động trong toàn Công ty.

Giảng viên Hà Thanh Phú - Cán bộ Phòng An toàn lao động Sở Lao động Thương binh TP.Hồ Chí Minh

huấn luyện ATVSLĐ cho toàn bộ CB-CNV

      Ngày 18/3/2016, Công ty đã mời Giảng viên Phòng An toàn lao động Sở Lao động Thương binh Tp.HCM huấn luyện ATVSLĐ cho toàn bộ CB-CNV. Đồng thời tổ chức diễn tập xử lý sự cố kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ, cấp cứu người bị tai nạn lao động trong Công ty. Kiểm tra toàn bộ các thiết bị chữa cháy được bố trí hiện nay và có biện pháp thay thế hợp lý, kiểm tra các hồ sơ quản lý về công tác ATVSLĐ tại các đơn vị trong Công ty; tăng cường kiểm tra và giám sát công tác an toàn tại các công trường.

      Hoạt động ATVSLĐ là hoạt động thường niên của Công ty, công tác ATVSLĐ luôn được Ban Giám đốc Công ty quan tâm, kiểm tra thường xuyên, nhằm duy trì liên tục nề nếp góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động luôn an toàn tuyệt đối về mọi mặt./.

Bài: 4/QNCN Lê Hoàng Phong – Chủ tịch Công đoàn Công ty 319.3

Ảnh: Đ/c Trần Tuấn Vũ – Cán bộ Phòng Chính trị Công ty 319.3

     

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác