Xí nghiệp 319.9 - Tổng công ty 319 Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017

Thứ hai, 28/08/2017

     Ngày 25/8/2017 Xí nghiệp 319.9/TCT319 đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; đại diện các cơ quan chức năng Tổng công ty cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và đông đảo cán bộ đảng viên, người lao động trong Xí nghiệp.

    Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả, rút ra nguyên nhân mạnh, yếu và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2017 - 2022.

Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Trong giai đoạn 2012 -2017,  Xí nghiệp luôn kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là SXKD, xây dựng đơn vị VMTD. Giá trị SXKD của Xí nghiệp bình quân hàng năm tăng 38,2%; lương bình quân tăng hàng năm 6,5%; các tổ chức Đảng đạt TSVM, các tổ chức quần chúng đạt VMXS. Đơn vị có bước phát triển ổn định, bền vững được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (2014). Tổng công ty tặng Cờ thi đua 2013; tặng danh hiệu ĐVQT (2012); 01 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 01 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quân, 08 lượt cá nhân được Tổng công ty tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở, 47 cá nhân được Tổng công ty tặng danh hiệu chiến sỹ tiên tiến, lao động tiên tiến. Ngoài ra Xí nghiệp còn khen thưởng theo thẩm quyền 51 lượt danh hiệu chiến sỹ tiên tiến, lao động tiên tiến.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty biểu dương kết quả công tác Thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT của Xí nghiệp đã đạt được trong giai đoạn 2012 - 2017 đồng thời đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và các chủ trương, định hướng đẩy mạnh phong trào TĐQT giai đoạn 2017 - 2022 gắn với nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị trong điều kiện thị trường việc làm ngày càng khó khăn cũng như Tổng công ty đang thực hiện lộ trình cổ phần hóa theo chủ trương của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty đồng chí Nguyễn Đình Hàm đã trao tặng Bằng khen cho Xí nghiệp vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017.

     Trước đó, ngày 24/8/2017 Đảng ủy Xí nghiệp đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định kiện toàn Đảng ủy, Quyết định bổ nhiệm, tiếp nhận điều động và nghỉ hưu đối với cán bộ trong Xí nghiệp.

Bài: Nguyễn Thị Hạnh - nhân viên Ban CT -  HC, Xí nghiệp 319.9

          Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng – Nhân viên Ban KH-KT, Xí nghiệp 319.9

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác