Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319: Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII

Thứ ba, 29/08/2017

     Chấp hành Chỉ thị số 257-CT/ĐU ngày 20/7/2017 của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và Kế hoạch số 259 - KH/BCĐ ngày 20/7/2017 của Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII, về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị. Ngày 29/8/2017 Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 tổ chức Hội nghị Tổng kết về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Tổng công ty.

     Trên tinh thần dân chủ, khách quan, đánh giá đúng thực trạng cán bộ đơn vị. Hội nghị Đảng ủy đã tập trung thảo luận việc quán triệt và thực hiện công tác cán bộ của Công ty trong thời gian qua luôn đúng với quan điểm, chủ trương đường lối, nguyên tắc, quy trình xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, bồi dưỡng, nhận xét đánh giá, điều động, bổ nhiệm... và thực hiện chính sách đối với cán bộ, không vi phạm nguyên tắc, quy trình, không áp đặt ý kiến cá nhân, không cục bộ bè phái, không có biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ. 

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Công ty đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Tổng công ty, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cán bộ của Công ty trong thời gian qua, lãnh đạo việc quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện chiến lược cán bộ theo các các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên bảo đảm tốt, từ đó xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện với mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể, quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách, cấp ủy đảng các cấp thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; mọi vấn đề về công tác cán bộ đều do tập thể cấp ủy xem xét, quyết định; việc phân cấp trách nhiệm của cấp ủy cấp trên với cấp ủy cấp dưới, giữa cấp ủy với người chủ trì và cơ quan tham mưu ngày càng rõ hơn. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, được chú trọng, nên dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ của đơn vị đều giữ vững lập trường, quan điểm, phẩm chất đạo đức cách mạng; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tin tưởng rằng trong thời gian tới mặc dù gặp rất nhiều khó khăn tác động, xong với đội ngũ cán bộ hiện tại của Công ty và bề dày truyền thống đoàn kết, đồng chí tin tưởng rằng Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng Công ty phát triển bền vững, góp phần xây dựng Tổng công ty 319 “Vươn tới tầm cao”.

Tin bài: Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hà - NV PCT Công ty.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác