Xí nghiệp 319.15: Tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và Đại hội CNVC năm 2018

Thứ sáu, 26/01/2018

     Ngày 26/01/2018, Xí nghiệp 319.15 tổ chức Tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và Đại hội CNVC năm 2018. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; Dự và theo dõi Đại hội có đại diện các Phòng Tài chính-Kế toán, Phòng Đấu thầu, Văn phòng Tổng công ty; Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong năm 2017, đồng thời đồng chí cũng nghiêm khắc chỉ ra những yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp trong năm qua. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Ban giám đốc Xí nghiệp 319.15 phải cí biện pháp, giải pháp hữu hiệu để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Xí nghiệp trong năm 2018 vượt các chỉ tiêu Tổng công ty giao, đồng thời yêu cầu tập thể người lao động toàn Xí nghiệp cần phải cố gắng hơn nữa để cùng Chỉ huy Xí nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Quyết -  Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đ/c Đại úy Phạm Tuấn Khang – Giám đốc Xí nghiệp trao quyết định khen thưởng

cho cá nhân các đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến và LĐTT năm 2017

       Trong Đại hội tập thể người lao động đã tích cực tham gia thảo luận đóng góp vào đề án sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị của Xí nghiệp trong năm 2018 sát với yêu cầu thực tế của đơn vị. Tại Đại hội đồng chí Chủ tịch công đoàn đại diện cho người lao động đã ký thỏa ước lao động tập thể với đồng chí Giám đốc đại diện cho người sử dụng lao động.

 Bài&ảnh: Nguyễn Quốc Thủy - nhân viên Ban Chính trị - TCLĐ/Xí nghiệp 319.15

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác