Công ty TNHH MTV 319.3: Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ SXKD và xây dựng năm 2017, Đại hôi CNVC năm 2018.

Thứ năm, 01/02/2018

     Ngày 26/01/2018, Công ty TNHH MTV 319.3 long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và Đại hội CNVC năm 2018. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Tổng Giám đốc Tổng công ty.

     Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Tổng Giám đốc đã biểu dương tinh thần đoàn kết cao và những thành tích mà Công ty TNHH MTV 319.3 đã đạt được trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh năm 2017, trong bối cảnh tình hình các doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của sự cạnh tranh quyết liệt trong công tác thị trường, việc làm; những điều chỉnh về chính sách của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu, thuế, giải phóng mặt bằng, sức ép về vốn; trong khi đó Tổng công ty vừa thực hiện tái cơ cấu tổ chức biên chế bộ máy, đồng thời thực hiện quy trình cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty 319 theo quy định của Thường vụ Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng... đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH MTV 319.3.

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Song trên cơ sở bám sát tình hình thực tế, lường trước những khó khăn, biến động của thị trường; cấp ủy, chỉ huy công ty đã đề ra những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị phù hợp; vai trò đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong đơn vị đã được phát huy, tạo được hiệu quả cả trong mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm và xây dựng đơn vị; đồng thời động viên được toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên giao.

     Hội nghị tổng kết nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị năm 2017, Đại hội CNVC năm 2018, trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tham gia đóng góp vào báo cáo của Ban Giám đốc; đánh giá những ưu điểm đã đạt được, chỉ rõ khuyết điểm còn tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của đơn vị. Từ đó xác định rõ mục tiêu, phương hướng, biện pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị năm 2018.

    Tại Hội nghị đã Thông qua và ký thoả ước lao động tập thể năm 2018 giữa Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty; Công bố, trao thưởng những tập thể và cá nhân được khen thưởng trong Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2017 và phát động Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2018.

    Hội nghị đã tạo thêm niềm tin và nghị lực mới cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn Công ty để tiếp tục phấn đấu, cống hiến trong thời gian tới, góp phần xây dựng Công ty TNHH MTV 319.3 vững mạnh toàn diện./.

 

Bài: Đại úy Nguyễn Văn Đạt - Trợ lý Chính trị Công ty

Ảnh: Đ/c Trần Tuấn Vũ - Nhân viên Phòng Chính trị

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác