Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty CP Đầu tư và xây dựng 319.2 Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2020

Thứ hai, 12/03/2018

     Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 59-QĐ/TW ngày 22/12/2016 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

     Căn cứ Hướng dẫn số 2141/HD-TCT319, ngày 30/10/2017 của Tổng công ty và Hướng dẫn của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2020 trong Đảng bộ Tổng công ty.

     Từ ngày 07/3/2018 đến ngày 13/3/2018, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2020.Đại hội Chi bộ đã Tổng kết đánh giá kết thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2018 - 2020.Bầu Ban Chấp hành Chi bộ, Bí thư, phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020.

     Các Chi bộ đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị từ văn kiện, công tác nhân sự cấp ủy, và tổ chức Đại hội theo đúng quy trình, thủ tục. Đảng ủy Công ty đã trực tiếp chỉ đạo và cử các đồng chí đảng ủy viên dự, theo dõi Đại hội ở các Chi bộ đảm bảo tính nghiêm túc và đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

    Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 đều đã thành công tốt đẹp. Qua đó tạo đã tạo sự chuyển biến về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi ủy, Chi bộ, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

     Một số hình ảnh:

Bài và ảnh: Đ/c Đại úy Nông Minh Đức - Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác