Công ty cổ phần 319.5: Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Thứ bảy, 18/07/2020

     Sáng ngày 18/7/2020, Công ty cổ phần 319.5 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì Hội nghị.

     Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng đầu năm và xác định nội dung, chỉ tiêu, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị năm 2020.

     6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc và sự theo dõi, giúp đỡ của các cơ quan chức năng Tổng công ty. Công ty 319.5 đã vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là kết quả sản xuất kinh doanh: giá trị sản xuất = 240,865 tỷ/ 355 tỷ = 67,8%kế hoạch năm; doanh thu = 175,405 tỷ/ 348,531 tỷ = 50,3% kế hoạch năm; thu hồi vốn = 288,734 tỷ /313,678 tỷ = 92,05% kế hoạch năm;lợi nhuận = 1,297 tỷ/ 3,764 tỷ = 34,5% kế hoạch năm; lương bình quân 10,803 triệu đồng/người/tháng đạt 98,2% kế hoạch năm; các mặt công tác khác đều đạt kết quả tốt, Đảng bộ đạt TSVM, đơn vị VMTD.

Đ/c 3// Nguyễn Thanh Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

chủ trì Hội nghị

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2020 cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, CNV, người lao động Công ty cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, tích cực tìm kiếm việc làm, ứng dụng khoa học công nghệ, tiết kiệm chi phí sản xuất không ngừng nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm; chú trọng xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao và quản lý chặt chẽ tình hình tài chính, vật tư, bảo toàn vốn; đồng thời quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Công ty; xây dựng đơn vị VMTD, tổ chức đảng TSVM, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

     Trước đó, sáng ngày 11/7/2020, Đảng ủy Công ty đã tổ chức phiên họp 6 tháng đầu năm 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai Nghị quyết lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác