Công ty cổ phần 319.5: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thứ tư, 26/04/2023

      Ngày 26/4/2023, Công ty cổ phần 319.5 đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - UVTV Đảng uỷ, phó Tổng giám đốc và các đồng chí đại biểu các phòng chức năng Tổng công ty đã tới dự, chỉ đạo đại hội!

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ đảng ủy,

phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại đại hội

     Tại đại hội, các quý cổ đông của Công ty đều khẳng định: Năm 2022, mặc dù thế giới, khu vực, trong nước gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh, cùng với những biến động bất thường về giá cả thị trường, sắt thép, xăng dầu, vật tư xây dựng, … tác động không nhỏ tới tình hình sản xuất của Công ty. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc Tổng công ty, Công ty cổ phần 319.5 đã vượt qua thách thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xác định với giá trị sản xuất đạt = 308,572/ 210,959 tỷ = 146%; doanh thu đạt = 310,078/ 194,030 tỷ = 160%; thu hồi vốn = 269,828/ 174,627tỷ = 155%; lợi nhuận sau thuế đạt = 0,764 tỷ và lương bình quân của người lao động = 13,933 triệu/ người/ tháng.

     Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ dự phòng, phân chia cổ tức - chế độ tiền lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị, phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức, tiền lương, thù lao hoạt động của Chủ tịch HĐQT Công ty, các thành viên của HĐQT, Ban kiểm soát … năm 2023.

     Thống nhất với những nhận định, đánh giá của các quý cổ đông Công ty, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm, phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ, CNV, người lao động Công ty trong lao động sản xuất, xây dựng đơn vị VMTD gắn với xây dựng tổ chức đảng TSVM những năm qua và việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý đơn vị trong thời gian tới cần khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại đại hội, nhất là công tác phát triển thị trường, bảo đảm việc làm, quản lý, quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2023 và không ngừng quan tâm chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNV Công ty. Đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Tổng công ty 319 phát triển ổn định, bền vững, vững bước vươn tới tầm cao./.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác