Lễ ký hợp đồng giữa Công ty 319 - BQP và Công ty cổ phần Pico

Thứ tư, 14/07/2010
  Chiều ngày 13/7/2010 tại trụ sở Công ty 319 - Bộ Quốc Phòng đã diễn ra lễ ký Hợp đồng đầu tư xây dựng và hợp tác kinh doanh Trụ sở Văn phòng đại diện, văn phòng cho thuê và Trung tâm thương...
   Trung tướng Nguyễn Văn Lân - Tư lệnh QK 3 trao biển Xí nghiệp xây dựng công trình giao thông 319.1          Ngày 26/01/2010 Bộ Quốc phòng trao quyết định thành lập Xí nghiệp xây dựng công...
Ngày 19/11/2009, tại Đà Nẵng Bộ Quốc phòng đã trao quyết định thành lập Chi nhánh Công ty Xây dựng 319 khu vực miền Trung.   Chi nhánh Công ty 319 có nhiệm vụ phục vụ công trình Quân đội và sản...

Khách hàng đối tác