Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ năm, 22/04/2021

 

 

 

     Sáng ngày 22/4/2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Các đồng chí đại biểu, chỉ huy các Phòng Tài chính - kế toán,  Phòng Tổ chức lao động Tổng Công ty 319, đại biểu là cổ đông chiến lược và các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam.

 

Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu tại Đại hội.

       Đại hội đã thảo luận thông qua và nhất trí cao các văn kiện, nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả  SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng năm 2021; Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng năm 2021; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, phương hướng năm 2021; Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán); Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2021; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

          Qua hơn 17 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đây thực sự là bước ngoặt hết sức quan trọng, mang lại nhiều cơ hội và thách thức mới cho Công ty. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Lãnh đạo, Chỉ huy đơn vị cùng với đội ngũ cán bộ, công nhân viên luôn tràn đầy năng lực, nhiệt huyết, trí tuệ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

     

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 319 đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, sự nỗ lực cố gắng của Chi ủy, Chi bộ, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm mà Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo, trên cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an toàn để phấn đấu xây dựng đơn vị phát triển bền vững./.

                         Bài & ảnh: Thiếu tá QNCN Lê Hoàng Phong - PT.Phòng TCHC

 

Khách hàng đối tác