Công ty 29: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ năm, 29/04/2021

     Sáng ngày 29/4/2021 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đồng chí Đại tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 dự chỉ đạo; tham dự có các đồng chí đại biểu đại diện các cơ quan chức năng Tổng công ty cùng các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông của Công ty 29.

     Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông; báo cáo kết quả SXKD năm 2020 đánh giá: Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhất là sự tác động từ đại dịch Covid-19, lũ lụt, thiên tai... Song được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, bằng sức mạnh nội lực và quyết tâm cao, Công ty đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra với giá trị sản xuất đạt: 443.010/385.000 tỷ đồng bằng 115%; Doanh thu 449.515/359.264 tỷ đồng bằng 125%; lợi nhuận trước thuế 2,767/4,403 tỷ đồng bằng 62%; lương bình quân 9,5 triệu/người/tháng bằng 106% so với kế hoạch; cổ tức được chia là 3% năm.

Đồng chí Đại tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

    Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ dự phòng, phân chia cổ tức - chế độ tiền lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị, phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức, tiền lương, thù lao hoạt động của Chủ tịch HĐQT Công ty, các thành viên của HĐQT, Ban kiểm soát, sửa đổỉ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2021 với số phiếu tập trung cao.

 

Lãnh đạo Tổng công ty và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Công ty đã đạt được cùng những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2020. Đồng thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2021 trọng tâm là: Tập trung đẩy mạnh công tác thị trường tìm kiếm việc làm, đầu tư trang thiết bị thi công, đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ có chất lượng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công trình, thu hồi vốn tồn đọng...Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu giá trị sản xuất: 381 tỷ đồng; doanh thu: 353 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 3,699 tỷ đồng; tiền lương bình quân: 9,5 triệu đồng/người/tháng; chia cổ tức là 5% năm. Giữ vững danh hiệu nhiều năm liên tục được Tổng công ty tặng cơ thi đua.

      Thành công của Đại hội đã tạo thêm niềm tin và động lực mới cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn Công ty; tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Trung đoàn - Công ty 29 (28/10/1976 - 28/10/2021) và đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba./.

Bài & Ảnh: 4/CN Nguyễn Thị Trang - NV Phòng TC - HC

 

Khách hàng đối tác