Phụ nữ Tổng công ty 319 phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

Thứ tư, 27/10/2021

     Ngày 27/10, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ  lần thứ VII (2021-2016). Đại hội Đại biểu Phụ nữ Tổng công ty 319 lần thứ VII tiến hành vào thời điểm toàn Tổng công ty tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng công ty tiếp tục phát triển ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; thị trường, việc làm được bảo đảm; chế độ, chính sách và thu nhập hằng tháng của cán bộ, hội viên ổn định, từng bước được nâng cao. Các cơ quan, đơn vị tích cực đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch hằng năm…Trình bày báo cáo của Phòng Chính trị Tổng công ty tại Đại hội, Thiếu tá QNCN Nguyễn Xuân Hồng, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Tổng công ty 319 cho biết, 5 năm qua (2016-2021), công tác phụ nữ và phòng trào phụ nữ đã có bước phát triển mới, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, hội viên cũng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong công tác lãnh đạo, quản lý vai trò của đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được khẳng định. Nhiều đồng chí có phẩm chất, năng lực tốt được bầu, bổ nhiệm vào cấp ủy, đảm nhiệm các chức vụ chỉ huy, quản lý tại các cơ quan, đơn vị.

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Trần Đăng Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty 319 khẳng định, những năm qua phụ nữ đơn vị đã phát huy truyền thống tốt đẹp, luôn đồng hành và đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển của Tổng công ty. “Với đức tính cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó, phụ nữ Tổng công ty luôn chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, người thầy đầu tiên chăm sóc, dạy dỗ con trẻ, xây dựng tổ ấm gia đình.”- Đại tá Trần Đăng Tú nhấn mạnh.     Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đặt ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ Tổng công ty 319 đạt tiêu chí đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng tổ chức Hội phụ nữ vững mạnh, phát huy tốt chức năng đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình; bồi dưỡng nhân rộng gương phụ nữ điển hình tiên tiến…

Phụ nữ Tổng công ty 319 phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

 Đại tá Trần Đăng Tú - Chủ tịch HĐTV tặng hoa chúc mừng

các đại biểu phụ nữ Tổng công ty 319 đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ quân đội lần thứ VII.

     Để góp phần thực hiện thắng lợi phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ, Đại tá Trần Đăng Tú yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và hội phụ nữ cơ sở các cơ quan, đơn vị cần triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác phụ nữ trong tình hình mới. Tập trung nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; thực hiện tốt bình đẳng giới; tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội.

     Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội tiến hành bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII.

 

Khách hàng đối tác