Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 và tổng kết nhiệm vụ năm 2022

Thứ năm, 12/01/2023

     Chiều ngày 12/01/2022, Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 và tổng kết nhiệm vụ năm 2022. Dự, theo dõi và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; Đại tá Trần Quốc Tuấn - Kiểm soát viên cùng đại biểu các phòng, ban cơ quan chức năng Tổng công ty. Tham dự hội nghị còn các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, BGĐ và các đồng chí đại biểu tiêu biểu đại diện cho các phòng chức năng, ban điều hành thi công Công ty.

 

Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2022 và phương hướng, thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, tình hình thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại tại đơn vị; Báo cáo tổng hợp ý kiến của người lao động tham gia vào dự thảo Báo cáo kết quả SXKD của đơn vị và các Báo cáo của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.

     Trong không khí dân chủ, cởi mở với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ ưu, khuyết điểm, đi sâu phân tích những hạn chế, nguyên nhân đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023; Tiến hành lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể; Phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 và tổ chức công bố Quyết định khen thưởng, trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022.

 

Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT và Giám đốc Công ty

chứng kiến ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan. đơn vị

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2022; bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc đối với cán bộ, CNV, người lao động làm việc tại đơn vị sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, đồng thời định hướng một số giải pháp nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2023 đặc biệt trong triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm của Tổng công ty vừa mới triển khai, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD đưa Công ty ngày một phát triển bền vững./.

Bài & ảnh Đ/c Nguyễn Thị Thương - Trợ lý TC-HC Công ty

Khách hàng đối tác