Nhà Điều trị các chuyên ngành nội Khoa Bệnh viện 7 – Quân khu 3

Thứ năm, 10/10/2013

     - Tên công trình: Nhà điều trị các chuyên ngành nội khoa Bệnh viện 7-Quân khu 3

     - Chủ đầu tư: Bệnh viện 7/Cục Hậu cần-Quân khu 3.

     - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn, Thiết kế và xây dựng 319

     - Tổng giá trị hợp đồng: 2.360.935.000 đồng

     - Địa điểm xây dựng: Thành phố Hải Dương

     - Thời gian thực hiện: 2011-2012

     - Các công việc thực hiện: Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất; Lập dự án đầu tư xây dựng; Thiết kế bản vẽ thi công.

 

Khách hàng đối tác