Đảng ủy Xí nghiệp 319.15: Tổ chức Hội nghị kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng từ năm 2016 đến nay.

Thứ năm, 26/04/2018

     Ngày 24/4/2018, Đảng ủy Xí nghiệp 319.15 đã tổ chức Hội nghị kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng từ năm 2016 đến nay. 

     Dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm – Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng đoàn kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy Xí nghiệp 319.15 trong lãnh đạo và công tác chuẩn bị phục vụ kiểm tra. Đồng chí nhấn mạnh những nội dung còn yếu, còn thiếu của Đảng ủy Xí nghiệp lãnh đạo trong thời gian qua, yêu cầu Đảng ủy Xí nghiệp tự hoàn chỉnh và lãnh đạo các chi bộ, các Ban, Đội, các tổ chức quần chúng phải hoàn thiện những nội dung còn yếu, còn thiếu trong tháng 5/2018 phải xong.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm -  Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, Trưởng đoàn kiểm tra TCT phát biểu chỉ đạo hội nghị.

     Dự hội nghị kiểm tra còn có các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra đại diện các cơ quan chức năng Tổng công ty . Phát biểu trong hội nghị các đồng chí đã chỉ ra những nội dung văn bản còn sai sót của Xí nghiệp trong quá trình thực hiện, yêu cầu Xí nghiệp rút kinh nghiệm, chỉnh sửa và bổ sung những thiếu sót trong văn bản triển khai thực hiện.

     Qua ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng công ty và các đồng chí trong đoàn kiểm tra của Tổng công ty đồng chí Thiếu tá Vũ Xuân Toàn Bí thư Đảng ủy Xí nghiệp thay mặt Đảng ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng và phát biểu của các đồng chí thành viên trong đoàn kiểm tra, đông chí cũng hứa quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn chỉnh những thiếu sót mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra theo đúng t hời gian quy định./.

Bài: Nguyễn Thị Phương - Nhân viên Ban Chính trị - TCLĐ/Xí nghiệp 319.15

 

 

Tin khác

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác