Đảng ủy Xí nghiệp 319.15: Tổ chức Hội nghị Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Thứ hai, 21/01/2019

     Ngày 21/01/2019, Đảng ủy Xí nghiệp 319.15 đã tổ chức Hội nghị Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đề ra chỉ tiêu, giải pháp lãnh đạo năm 2019.

Đại tá Nguyễn Văn Quyết – Ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo hội nghị.

      Dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết – Ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy Xí nghiệp 319.15 trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, xong đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho Đảnh ủy Xí nghiệp 319.15  phải đoàn kết hơn nữa để xây dựng đơn vị, thường xuyên quan tâm, nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên và người lao động, để kịp thời có biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị. Tập trung lãnh đạo công tác tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường ra ngoài Quân đội, ngoài vốn Nhà nước.

Bài&ảnh: Đại úy QNCN Nguyễn Thị Phương – Nhân viên Ban Chính trị - TCLĐ/Xí nghiệp 319.15

Tin khác

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác