Công ty Cổ phần 319 Miền Trung: Tổ chức hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Thứ tư, 17/01/2024

     Ngày 16/01/2024, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung/Tổng Công ty 319 BQP đã tổ chức hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và hội nghị người lao động năm 2024, tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Công ty.

     Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty, các cơ quan chức năng Tổng Công ty và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng cán bộ, công nhân viên Công ty tham dự.

     Hội nghị Đảng ủy đã quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Tổng Công ty và thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Công ty, các đồng chí đã tích cực nghiên cứu, tham luận, đóng góp nhiều ý kiến vào xây dựng và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Công ty cũng như quyết nghị một số nội dung quan trọng khác của hội nghị.

Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch TCT phát biết chỉ đạo tại Hội nghị

     Tại hội nghị người lao động năm 2024, tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023, các đồng chí đại biểu cũng đã được nghe Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo Thỏa ước lao động tập thể, tình hình thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại tại đơn vị; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

     Năm 2023, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức cả trong và ngoài nước như: Lạm phát và suy thoái kinh tế diễn ra hầu hết các nền kinh tế lớn trên toàn cầu, chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công đã tăng lên đến mức kỷ lục, giá cả các nguyên, nhiên vật liệu tăng cao,… tất cả đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

     Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt của Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, Ban Giám đốc và các cơ quan chức năng Tổng Công ty cùng với sự đoàn kết, phấn đấu nỗ lực không ngừng của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên, người lao động không ngừng được cải thiện, nâng cao, các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, người lao động luôn ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị. Công tác an ninh quốc phòng, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện tốt.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú đã ghi nhận sự cố gắng, phấn đấu nỗ lực không ngừng và kết quả đã đạt được của tập thể Công ty trong năm qua. Đồng thời, đồng chí tin tưởng rằng với đội ngũ cán bộ chủ trì, những người Thủ lĩnh “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” cùng tập thể cán bộ, công nhân viên luôn tràn đầy nhiệt huyết, khí thế, bản lĩnh, trí tuệ đơn vị sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, bứt phá./.

 Bài, ảnh: Nguyễn Thị Lê - Huỳnh Cao Cường

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác