Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thứ hai, 29/06/2020

     Ngày 29/6/2020, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc và đại diện các cơ quan chức năng Tổng công ty; cùng dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát; chỉ huy các phòng chức năng Công ty và 100% Cổ đông Công ty cổ phần phát triển Hạ tầng 319. Tại Đại hội đã thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

 

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

     Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Tổng công ty đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn; đồng thời đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty góp ý và chỉ ra nhiều giải pháp mong muốn Công ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, tiếp tục phấn đấu, ổn định để vững bước phát triển bền vững./.

Bài & Ảnh: Đại úy QNCN Lê Duy Trình - Trợ lý TC - HC.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác