Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng 319 Miền Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thứ sáu, 08/04/2022

     Sáng ngày 08/4/2022, Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng 319 Miền Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tham gia ĐHĐCĐ có các cổ đông đại diện cho 3.795.680 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm 100%). Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Đặng Văn Thịnh -  Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, đại diện các phòng, ban chức năng Tổng công ty; các đồng chí trong Chi bộ, Hội đồng Quản trị, cán bộ, đảng viên, công nhân viên và các cổ đông trong Công ty.

 

Đồng chí Đặng Văn Thịnh -  Phó Tổng giám đốc TCT 319

phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội

     Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, TP. HCM và các tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam… Sự gián đoạn về sản xuất, lưu thông hàng hóa khiến nhiều doanh nghiệp lao đao thậm chí phải tạm dừng hoạt động hoặc giải thể. Nhưng nhờ có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy - Ban Giám đốc Tổng Công ty, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của HĐQT, Ban Giám đốc và nỗ lực không ngừng của tập thể CBNV Công ty 319 Miền Nam đã hoàn thành vượt kế hoạch mà Đại hội cổ đông giao.

     Công ty 319 Miền Nam đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Mặc dù trong năm 2021 Công ty gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 và giá cả vật tư đầu vào, chi phí sản xuất tăng cao nhưng việc làm NLĐ được đảm bảo, tiền lương bình quân NLĐ: 10,83 triệu đồng/người/tháng, các chế độ phúc lợi, BHXH, BHYT, BHTN… của NLĐ được đảm bảo.

      Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Vũ Xuân Thu trình bày báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, BĐH trong năm 2021 và định hướng năm 2022. Từ kết quả thực hiện năm 2021, đánh giá tình hình thực tế của Công ty và thị trường, năm 2022 Hội đồng quản trị đặt ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu: Giá trị sản xuất: 204 tỷ đồng; Doanh thu: 172,349 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 2,004 tỷ đồng; Thu nhập bình quân của CBCNV, NLĐ Công ty: 11,67 triệu đồng/người/tháng.

 

Đồng chí Thượng tá Vũ Xuân Thu - Chủ tịch HĐQT Công ty 319 Miền Nam

báo cáo đánh giá hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022

     Các cổ đông tham dự Đại hội đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty năm 2021, chia sẻ cảm thông với những khó khăn của Công ty đồng thời thảo luận đóng góp ý kiến với Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Cổ đông tham dự Đại hội tin tưởng vào sự chỉ đạo điều hành của HĐQT, BGĐ, sự nỗ lực của CBCNV, NLĐ Công ty trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2022.

     Những chính sách định hướng phát triển của Công ty và những giải pháp điều hành Công ty trong giai đoạn tiếp theo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã được sự đồng thuận với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao.

     Đại hội đã thông qua chương trình họp với tỷ lệ nhất trí cao với nhiều nội dung quan trọng sau:

     - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

     - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, Kế hoạch năm 2022.

     - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, Kế hoạch năm 2022.

     - Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, Kế hoạch năm 2022.

     - Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2021, Kế hoạch năm 2022.

     - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề xin ý kiến đã trình bày trong Đại hội.

 

Lãnh đạo Tổng công ty 319 và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

     Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng 319 Miền Nam đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV, NLĐ Công ty quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Tin bài: Thiếu tá Lê Hoàng Phong, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác