Công ty cổ phần 319.5: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thứ ba, 26/04/2022

     Hoà chung khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 136 Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022), sáng ngày 26/4/2022, Công ty cổ phần 319.5 đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - UVTV Đảng uỷ, phó Tổng giám đốc; đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Nam - Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty và các đồng chí đại biểu Phòng Tổ chức Lao động, Phòng Kiểm toán nội bộ, Văn phòng Tổng công ty đã tới dự, chỉ đạo đại hội!

  

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Nam -  Thành viên HĐTV Tổng công ty phát biểu tại đại hội

     Tại đại hội, các quý cổ đông của Công ty đều khẳng định: Năm 2021, mặc dù thế giới, khu vực, trong nước gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, cùng với những biến động bất thường về giá cả thị trường, sắt thép, xăng dầu, vật tư xây dựng, … tác động không nhỏ tới tình hình sản xuất của Công ty. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc Tổng công ty, Công ty cổ phần 319.5 đã vượt qua thách thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xác định với giá trị sản xuất đạt = 206,242/ 196,85 tỷ = 104,8%; doanh thu đạt = 364,23/ 306,6 tỷ = 118,79%; thu hồi vốn = 405,69/ 275,94 tỷ = 147,02%; lợi nhuận sau thuế đạt = 1,730 tỷ và lương bình quân của người lao động = 11,645 triệu/ người/ tháng.

     Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ dự phòng, phân chia cổ tức - chế độ tiền lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị, phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức, tiền lương, thù lao hoạt động của Chủ tịch HĐQT Công ty, các thành viên của HĐQT, Ban kiểm soát … năm 2022 và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới theo quy định của pháp luật với số phiếu tập trung cao.

     Thống nhất với những nhận định, đánh giá của các quý cổ đông Công ty, đồng chí thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty đã đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ, CNV, người lao động Công ty trong lao động sản xuất, xây dựng đơn vị VMTD gắn với xây dựng tổ chức đảng TSVM những năm qua và việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý đơn vị trong thời gian tới cần khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại đại hội, nhất là công tác phát triển thị trường, bảo đảm việc làm, quản lý, quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2022 và không ngừng quan tâm chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNV Công ty. Đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Tổng công ty 319 phát triển ổn định, bền vững, vững bước vươn tới tầm cao./.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác