Công ty CPĐT Khoáng sản - Than Đông Bắc/TCT319: Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ ba, 28/04/2015
     Thực hiện Chỉ thị số 85 và Kế hoạch số 86 ngày 04/9/2014 của Thườngvụ Đảng uỷ Tổng công ty 319 về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ...
     Trong hai ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2015, chi bộ Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh - Đảng bộ Tổng công ty 319 đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo Đại...
     Thực hiện Chỉ thị số 85-CT/ĐU ngày 04/9/2014, kế hoạch số 86-KH/ĐU ngày 04/9/2014 của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty 319 về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội...
     Trong 2 ngày 23, 24 tháng 4 năm 2015, Đảng bộ Xí nghiệp 319.9 đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Xí nghiệp 319.9 lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - UVTVĐU,...
     Trong 2 ngày 24, 25/4/2015, Đảng bộ Công ty TNHH MTV 319.5 đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huy - Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám...
     Trong hai ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2015 chi bộ Xí nghiệp 319.8/Tổng công ty 319 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo Hôi nghị có đồng chí Đại tá Trương Đình Tụng - Đảng...
     Thực hiện Chỉ thị số 85-CT/ĐU 04/9/2014 của Đảng ủy Tổng công ty 319 về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong toàn Tổng công ty. Ngày 24/4/2014, được sự nhất trí của Đảng ủy...

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác