Công ty 29: Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý 4 và Giao ban Quý 3 năm 2020

Thứ năm, 05/11/2020

     Trong 2 ngày 27 và  28/10/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, tổ chức Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý 4 và Giao ban Quý 3 năm 2020. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát; Trưởng, Phó các phòng chức năng, Giám đốc các Chi nhánh; Trưởng các ban điều hành và một số cán bộ chủ chốt khác của Công ty. Hội nghị đã thống nhất nhận định đánh giá

 

Đồng chí Thượng tá Trương Ngọc Phương - BTĐU, Chủ tịch HĐQT Công ty

Chủ trì Hội nghị Đảng ủy

     Quý 3 cũng như trong 10 tháng năm 2020 Công ty thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn và thách thức như: Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, địa bàn hoạt động của Công ty rộng, phân tán trên cả nước; các dự án công trình của công ty giá trị hợp đồng nhỏ, tiến độ thi công ngắn ngày, nhiều dự án bị vướng mặt bằng, Chủ đầu tư chưa kịp thời bố trí vốn; thị trường việc làm sụt giảm, cạnh tranh ngày càng gay gắt … Mặc dù vậy Công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả,vớigiá trị sản xuất: 255,64/385,00 tỷ đồng; bằng 66%; Doanh thu đạt: 205,57/359,26 tỷ đồng; bằng 57%;Lợi nhuận trước thuế đạt: 1,03 tỷ đồng; bằng 23%;Giá trị thu hồi vốn  đạt: 263,76 tỷ đồng; Tiền lương bình quân: 9,02 triệu đồng/người/tháng bằng 100% KH Tổng công ty giao.

 

Đ/c Thiếu tá Nguyễn Văn Điệp - Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị giao ban

     Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Hội nghị đã chỉ rõ những nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu đề ra nêu trên. Đồng thời quyết tâm phấn đấu bằng nhiều giải pháp cụ thể để hoàn thành toàn bộ kế hoạch năm 2020 trên một số chỉ tiêu chủ yếu:  Giá trị sản xuất đạt: 90,08 tỷ đồng; lũy kế cả năm đạt: 345,72 tỷ đồng; bằng 90%; Doanh thu đạt: 145,35 tỷ đồng; lũy kế cả năm đạt: 350,93 tỷ đồng; bằng 98%; Giá trị dở dang cuối kỳ: 53,67 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt: 0,73 tỷ đồng; lũy kế cả năm đạt: 1,75 tỷ đồng; Tiền lương bình quân: 9,02 triệu đồng/người/tháng bằng 100% KH Tổng công ty giao; Công tác bàn giao đưa vào sử dụng: Dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng 26 công trình với tổng giá trị hợp đồng là: 235,12 tỷ. Đồng thời tập trung xây dựng đơn vị VMTD quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB, CNV, NLĐ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị có bề dày thành tích của Tổng công ty./.

Bài Nguyễn Thị Trang - Phòng TC - HC

     Ảnh Hoàng Minh Dũng - Phòng TC - HC

Tin khác

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác