CÔNG TY CỔ PHẦN 319.5: Hội nghị bình xét khen thưởng phong trào thi đua Quyết thắng và đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020

Thứ sáu, 06/11/2020

     Thực hiện Hướng dẫn số 1835/HD-TCT319 ngày 05/10/2020 của Tổng công ty về việc bình xét khen thưởng năm 2020 và Hướng dẫn số 1770/TCT319-CT ngày 24/9/2020 của Tổng công ty 319 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty, chiều ngày 5/11/2020, Hội đồng thi đua, khen thưởng và Đảng ủy Công ty cổ phần 319.5 đã tổ chức phiên họp tháng 11 nhằm lựa chọn các tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình để kịp thời động viên, khen thưởng trong phong trào thi đua Quyết thắng và tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020.

Hội nghị Đảng ủy đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020

     Hội nghị đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, tự phê bình và phê bình cao. Đặc biệt, tập thể Đảng ủy Công ty đã đánh giá nghiêm túc, khách quan kết quả lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Công ty, cũng như vai trò trách nhiệm của các đồng chí đảng ủy viên Công ty. Kết quả đánh giá, xếp loại có 6/7 cấp ủy, chi bộ được xếp ở mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 43/53 đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, Đảng ủy và đảng bộ Công ty đủ điều kiện để đề nghị Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty xét, xếp loại ở mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Hội đồng thi đua, khen thưởng Công ty bỏ phiếu bình xét

khen thưởng phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020

      Trước đó, Hội đồng thi đua, khen thưởng Công ty đã thống nhất với số phiếu tín nhiệm cao về việc đề nghị Tổng công ty xét khen thưởng đối với 02 tập thể, 02 tổ chức quần chúng, 03 “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 05 “Chiến sĩ tiên tiến”, 01 “Lao động tiên tiến” và ra Quyết định khen thưởng đối với 02 tập thể “Lao động tiên tiến”, 02 “Chiễn sĩ tiên tiến”, 14 “Lao động tiến tiến” và 24 cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng trong Công ty./.

Tin khác

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác